Muške i ženske uloge, muška i ženska energija.

Kako vi osjećate što je to muška a što ženska energija? Kako bi se žena trebala ponašati u odnosu a kako muškarac? Osjećate li i vi nekada da tu postoje određena očekivanja (koja su takva zbog društva u kojem živimo, jer su nas odgajali na taj i taj način)?

Meni se čini da (koliko god o tome prije nisam htjela razmišljati) nekih razlika u očekivanju (a onda i obnašanju) ima.

Postoji nešto što je muška i postoji nešto što je ženska energija.

Pojednostavljeno rečeno, muška energija je ona koja stvara, koja gradi. Racionalna je i fokusirana.

S druge strane tu je ženska energija koja sve prihvaća. Ona njeguje i voli, čuva i pazi.

Muška energija je više aktivna, a ženska je pasivna.

U psihologiji kažu da u svakoj obitelji treba biti osoba koja ima ulogu majke (ženska energija) i oca (muška energija). Dok majka hrani dijete i daje mu emocionalnu podršku, otac štiti i majku i dijete. Otac bi trebao biti taj koji je organiziran i fokusiran, a majka bi trebala brinuti za ostalo.

Tako su nas nekako učili. (I točno se sjećam tog jednog komentara profesora iz psihologije kada je rekao: “Znam kako vam se sada čini da je samo majka bitna u odgoju djeteta, no bez oca (muške energije) majka to ne bi mogla činiti”).

I naravno, sada je došlo vrijeme da spomenem da da, i žena i muškarac imaju svoju i žensku i mušku energiju. Dakle jedna žena ima i muške i ženske energije, kao što i muškarac to ima.

Razlike se stvaraju u omjerima.

I onda kada imamo samohranog roditelja – taj roditelj svejedno može biti dobar roditelj dok god je u balansu sa svojom muškom i ženskom energijom te ima podršku i od muške i od ženske energije.

I još nekoliko opažanja: Pri spolnom odnosu i kasnije rađanju novog bića – muško je taj koji stvara i ubacuje svoje sjemenje u ženku, a ženka prihvaća i kasnije nosi i čuva plod (novo biće) u trudnoći.

Dakle muška je aktivna energija a ženska pasivna.

A što se događa u današnjem civiliziranom društvu?

Tradicionalne uloge muškarca i žene su se izmijenile i više se ne zna što je tu muško a što žensko.

Žene će se možda uvrijediti kada im kažete da su pasivne. Na pasivnost gledaju kao na nešto negativno i nerijetko će kritizirati druge za pasivnost.

Muškarci su svojevremeno bili previše aktivni i ratoborni, i sada, rekla bih, da imamo jedan svijet u kojem ima previše muške energije.
Previše ratoborne, dominirajuće energije kojoj je osvajanje i kompeticija glavni cilj.

Ali ta energija ne dolazi samo od muškaraca, već i od žena.

Prečesto viđam žene koje se bore. Bore se za svoja prava (i to je nešto što se može razumjeti), ono što meni bude žalosno je – da nema te muške energije koja će štiti ženu i dozvoliti ženi da bude žena, da ispoljava ono što joj je prirodno, da njeguje, brine i voli.

Danas sam više nego inače zabrinuta za našu ravnotežu u društvu.

Pa ću završiti sa:

Neka nam ovo bude vrijeme za osvještavanje i za muško – ženskog uravnotežavanje.

Da si osvijestimo, i da jednako vrednujemo i njegujemo i svoje muško i svoje žensko.

Da si dozvolimo vrijeme za pasivnost i da budemo aktivni kada je potrebno.

Neka nam ne bude osvajanje uvijek glavni cilj i da se sjetimo njegovati ono što imamo.
Jin i Jang.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!